HEALi

سلامتی ارزشمندترین سرمایه زندگی شماست

امروزه با پیشرفت سریع فن آوری ها مولکولی و سلولی در عرصه پزشکی نوین و عرضه آن از طرف موسسات مختلف استفاده این فن آوریها را برای بیماران و پزشکان دشوار نموده است. علاوه بر این فن آوریهای پیشرفته در سراسر دنیا در کشورهای متفاوت پخش گردیده که استفاده از این خدمات را بیشتر دشوار مینماید. مضافا اینکه مشخصات ژنتیکی مولکولی سلولی و فردی هر شخص بایستی در استفاده از این فن آوریها مورد توجه خاص قرار گیرد. لذا مدیریت کارآمد فوق تخصصی و جهانی در این امر میتواند این امکانات و خدمات را در اختیار هموطنان عزیزمان قرار دهد.

HEALi یک برنامه همه جانبه جهت مدیریت وضعیت بیماری و سلامتی شما میباشد که با در نظر گرفتن مشخصات فردی شما و با استفاده از فن آوریهای پیشرفته در سرتاسر دنیا مدیریت پیشگیری و تشخیص فرا دقیق وضعیت جسمانی شما را ممکن ساخته و با مشاوره با بهترین متخصصان درحوزه اختصاصی شما بهترین و مدرن ترین روش درمانی شما را در دسترس شما قرار خواهد داد.

مجموعه بین المللی پزشکی فرد محور آلمان در نظر دارد با به کار گیری HEALI گامی فراتر در راستای پیشگیری و درمان بیماری ها برداشته و با توجه به ویژگی های بیولوژیکی هر فرد وارد عرصه پزشکی فرد محور شود.

در راستای این اهداف امکانات و خدمات زیر از سرتاسر دنیا در اختیار مراجعین محترم قرار میگیرد:

نوبت گیری :

نوبت گیری از طریق تماس تلفنی و با هماهنگی قبلی با مطب امکان پذیر است.