P7 Medicine

مدیریت فرآیندهای تشخیصی و درمانی بر اساس ویژگی های فردی در سطح بین المللی

سلول درمانی فردمحور

درمان مولکولی فردمحور

پزشکی باروری فردمحور

پزشکی سرطان فردمحور

درباره ما
P7 Medicine

P7 Medicine توسط افرادی تأسیس شد که معتقدند همه می توانند در مورد سلامتی و تغییرات زندگی که در طول زندگی با آن روبرو می شوند، حق انتخاب داشته باشند. 

هدف ما آموزش و توانمندسازی افراد برای درک پزشکی فردمحور، به اشتراک گذاشتن تصمیم ‌گیری در مورد مراقبت‌ های پزشکی با پزشکان خود و انتخاب آگاهانه در مورد سلامت و آینده خود است.

p7medicine

چشم انداز ما

توسعه مبانی علمی و بالینی لازم برای تحقق مفاهیم پزشکی پیش بینی کننده و فردمحور با استفاده از فناوری های تشخیصی مدرن و درمان فردمحور

هدف ما

طبقه بندی بیماری ها بر اساس مشخصات مولکولی آنها به جای ویژگی های مورفولوژیکی و پاتولوژیک برای پیش بینی پاسخ به درمان و ایجاد امکان طراحی درمان های فردمحور

واحدهای P7

اصول کلی کار ما

P1. آزمایش سلولی پیش ‌بینی ‌کننده (پیش ‌بینی خطر ابتلا به بیماری در مراحل اولیه مولکولی قبل از علائم بالینی)

P2. مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه استفاده از رژیم غذایی و سبک زندگی صحیح برای جلوگیری از بیماری های احتمالی

P3. پزشکی تشخیصی (تشخیص دقیق با استفاده از داده های بیولوژیکی افراد)

P4: هوش مصنوعی فردمحور (Personalized Artificial Intelligence: PAI) یک رویکرد فناورانه است که راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی را با توجه به داده های ژنتیکی، فیزیولوژیکی و بالینی منحصر به فرد بیماران تفسیر مینمای د . در واقع، هوش مصنوعی فردمحور داده های بیمار منحصر به فرد بیمارن با تحلیل الگوریتمی پیشرفته تفسیر نموده و راه حل های درمانی فرد محور را ارائه میدهد. این روند وعده انقالب ی بزرگ را در حوزه بهداشت و درمان را میدهد، به طوری که روش های پیشگیرانه، دقیق و متناسب با نیازهای فردی را با استفاده از هوش مصنوعی تطبیق می نماید.

P5. درمان فردمحور (تعیین بهترین روش درمانی فردی برای هر فرد بر اساس ویژگی های ژنتیکی مولکولی)

P6. نظارت فردمحور (جمع آوری تمام متخصصان و پزشکان در نزدیکی بیمار برای مدیریت و کنترل کل فرآیند از اولین مرحله تشخیصی تا پایان)

P7. درمان بیمار (جمع آوری همه متخصصان و پزشکان در کنار بیمار برای مدیریت و کنترل کل فرآیند از اولین مرحله تشخیصی تا انتها)

روش انجام کار

اخبار

جدیدترین مقالات