واحد مشهد

دفتر مرکزی واحد P7 مشهد:

مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 31، خیابان کفایی، کفایی 1، ساختمان صدرا، طبقه 3
شماره تماس: 00989154866511
آدرس سایت: www.p7mashhad.com

دکتر امیر رضا برومند

دکتر-برومند