درباره ما

درباره ما

مرکز بین المللی پزشکی فرد محور واقع در شهر دسلدورف آلمان با همت متخصصین در رشته های مختلف در سال 2018 افتتاح گردید. هدف اصلی این مرکز گسترش مدل نوین پزشکی فرد محور برای بیماران پزشکان محققین و شرکتهای فعال در این زمینه میباشد. پزشکی فرد محور مدل جدیدی از پزشکی میباشد که مختصات شخصی هر فرد را از جمله مختصات مولکولی ژنتیکی جنسیت سن موقعیت جغرافیایی را در تشخیص فرا دقیق و درمان اختصاصی مورد توجه قرار میدهد. در این راستا سعی ما برآن است تا با استفاده از این فن آوریهای نوین با پیشگویی بیماریها روش های پیشگیری و بعد از درگیری با بیماری خاص با تشخیص فرا دقیق  و مولکولی بتوانیم موثرترین و به روزترین روش درمانی را به بیماران و پزشکان ارائه دهیم.

علاوه بر این  ما با استقبال از همکاری با تمامی موسسات آموزشی/پژوهشی و شرکت های فعال در زمینه پزشکی امید آن داریم تا با همکاری و  پژوهش در روشهای تشخیص و درمانی بیماری های صعب العلاج مانند سرطان بتوانیم راه کارهای نوینی را به بیماران عزیز ارائه دهیم.

p7medicine